Op de zolder van ons huis heb ik mijn atelier. Twee aaneengesloten ruimtes. Een plek om te schilderen, een plek om te tekenen, mijn computer (voor grafisch ontwerpwerk) staat er en ik heb er een ‘bouwhoek’.  Meestal met muziek ontstaan er talloze verschillende soorten werk: schilderijen, objecten, tekeningen en druksels. Schilderijen zijn dan weer onder te verdelen in landschappen, portretten, en wat er zoal in mij opkomt.  De objecten zijn divers van aard, maar hebben vaak een relatie met de bouwsel die ook in mijn schilderijen voorkomen. Aan ideeën geen gebrek. Ik teken veel en soms wordt zo’n tekening omgewerkt naar een schilderij of object. Het groeit.