Schapen aan de Schapenweg in Ulrum in opdracht van Dorpsbelangen Ulrum.
Trekschuit. Geplaatst in 2014 in Ulrum aan de Singel. In opdrachr van Dorpsbelangen Ulrum. 3 x 5 meter
De Waterhoen met schaal. Grafmonument in opdracht van een particulier. 2016

 

 

2016 Zwanen huwelijksgeschenk in opdracht van een particulier. Aluminium met drijfhout. Circa 30 cm hoog.
2015 Samenspel in opdracht van …
2015 In opdracht van de Nederlandse Bond van Garnalen Kotters een plaquette Martin Loos  een van de oprichters. Is geplaatst in het Visserijmuseum in Zoutkamp.
2007 Abstract beeld voor de Rahaëlstichting in Schoorl.
2008 Elisabeth van Thuringen en St Joris.
Geplaatst in aan de Bagijnestraat in Deventer in opdracht van Dimence.
1997 De slapende reus geplaatst in Linschoten.
1999 De Aalscholver in opdracht van een particulier. Geplaats in een privetuin.

 

1991 De handreiking in opdracht van de gemeente Montfoort in 1991.